Strafbaarheid van dierenmishandeling

4 sep

Dierenmishandeling is strafbaar. Er zijn verschillende vormen van dierenmishandeling. Het verminken van dieren, verwaarlozing van gehouden dieren, couperen van staart en of oren bij honden, vissen met dynamiet en dieren vangen met voetklemmen, dat zijn allemaal vormen van dierenmishandeling. De straf die iemand krijgt is afhankelijk van wat er zich af heeft gespeeld en hoelang dit al gaande is. Wanneer het de zoveelste keer is dan kan iemand een gevangenisstraf krijgen. In veel landen, waaronder Amerika zijn er veel andere straffen dan in Nederland bij dierenmishandeling. Hier krijgen ze vaak een geldboete, maar in Amerika krijgen mensen vaak een gevangenisstraf als zij dieren hebben mishandeld.

Per land zijn er andere wetten en daarin staat wat er wordt gedaan als er sprake is van dierenmishandeling. De dieren worden vaak meteen weggehaald wanneer zij nog een risico lopen. Het kan zijn dat iemand in een psychische toestand de dieren heeft mishandeld en nu is behandeld, dan kan het zijn dat iemand de dieren terug komt eisen en dat het dan weer goed verloopt. Mensen die dieren hebben mishandeld worden vaak extra in de gaten gehouden om er voor te zorgen dat het niet nog eens gaat gebeuren. Helaas is het niet altijd te voorkomen want kan het lastig te bewijzen zijn wie een dier heeft mishandeld als er geen goede bewijzen zijn.

Is dierenmishandeling strafbaar?

10 jul

Is het misbruiken van dieren strafbaar?
Het misbruiken van een dier is zeker strafbaar, sterker nog, er kunnen gevangenisstraffen bij komen kijken. Het misbruiken van een dier is toch hetzelfde als het misbruiken van een persoon, het is ook een levend wezen.

Welke straffen kunnen er opgelegd worden
Het opzettelijke misbruiken van een vis, zoals doden, beschadigen, onbruikbaar maken of weg maken van een dier is ten strengste verboden volgens artikel 350 lid 2 van het wetboek van strafrechten en kan een gevangenisstraf opleveren van hooguit twee jaar of een geldboete van de vierde categorie (dit zijn bedragen die op kunnen lopen tot 18.500 euro). [...]